ספר המצות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן. עם חיבור "מגילת אסתר" המיישב את השגות הרמב"ן על הרמב"ם. מאת רבי יצחק די ליאון. אמשטרדם, ת"ך. דפוס יוסף עטיאש.

שמו של מחבר הפירוש מגלת אסתר מופיע על גבי עמוד השער "ואחריו יאיר נתיב הרב כמהר"ר יצחק די ליאון ז"ל". בשנת שנ"ב נדפס הספר בפני עצמו. ההוצאה הנוכחית (ועל פיה בהוצאות הבאות, שנדפסו יחד עם ספר המצוות) אינה שלימה, יש כאן השמטות רבות.

מצב טוב, כתמים, כריכה מפרקת.

Share this lot:

פריט #14

ספר המצות להרמב"ם, אמשטרדם, ת"ך.

מחיר פתיחה: $50

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right