ספר מנהגים לרבי אייזיק טירנא, "של כל השנה מכל המדינות האלו פולין רייסן ליטא מערהרין פיהם ואשכנז". אמשטרדם, תס"ח

מצב טוב-בינוני, כתמים ונקבי עש, כריכה ישנה, דפים מנותקים.

מחבר הספר, רבי אייזיק טירנא מביא בספר סיכום של מנהגים והלכות השייכים למועדים שונים סביב מעגל השנה ונהוגים בקרב יהדות אשכנז (גרמניה ואוסטריה). המחבר התבסס על מנהגי רבותיו, בהם רבי אברהם קלויזנר, שאף הוא חיבר ספר מנהגים. כאשר עברו יהודי אירופה להתגורר בחלקים המזרחיים יותר של היבשת, כמו פולין, השתרשו אצלם המנהגים הללו, בעיקר תודות לספר המנהגים של רבי אייזיק טירנא. ספר מנהגים זה היה המקובל והנפוץ ביותר בקרב יהדות אשכנז, ושימש אבן יסוד לרבינו הרמ"א בפסקיו ובקביעת מנהגי אשכנז בשו"ע. ספר המנהגים נדפס לאורך השנים ביותר ממאה מהדורות.

Share this lot:

פריט #20

ספר מנהגים, אמשטרדם, תס"ח

מחיר פתיחה: $45

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right