ספר אדני פז – חלק ראשון על חלק אורח חיים טור ושו"ע ומפרשיהם – חלק שני הנקרא לוית חן מיוסד על הש"ס סוגיות עמוקות – המחבר הג"ר אפרים העקשיר דיין אלטונא ומ"ץ בק"ק האמבורג.

אלטונא תק"ג. מהדורא יחידה.

נדיר במיוחד.


הגאון רבי אפרים ב"ר שמואל זנוויל העקשיר , מלומדי בית מדרשו של ר' יששכר בער כ"ץ ומגדולי הדיינים באלטונה, דיין בבית דינו של הגאון בעל כנסת יחזקאל, אשר שימש לאחר פטירתו כממלא מקום הראב"ד, והיה בידידות נאמנה עם היעב"ץ גם בימי המחלוקת המרה. מחבר ספרים לוו חן (אלטונה, תצ"ג) אדני פז (שם, תק"ג) ודברים חכמים וחידותם (שם, שם) נפטר בשיבה טובה בשנת תקי"ט, ראה חכם אה"ו עמ' 32. 

Share this lot:

פריט #38

אדני פז – אלטונא תק"ג – נדיר

מחיר פתיחה: $40

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right