חיבור דקדוק חשוב מאת המדקדק החכם הגדול רבי משה בן חביב

ויניציאה ש"ו. על ידי המדפיס הנודע דניאל בומבירגי.

וינוגרד ויניציאה 266

25 מתוך 26 דף, חסר דף האחרון (מצורף בצילום), מצב טוב-בינוני. כתמי זמן, נקבי עש משוקמים ב3 דפים האחרונים, לא כרוך.

Share this lot:

פריט #4

מרפא לשון, לרבי משה אבן חביב. ויניציה ש"ו.

מחיר פתיחה: $60

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right