פריטים נדירים ומיוחדים! סלאוויטא, חסידות, חב"ד, מכתבים ואוסף מרשים של כלי כסף.

פריטים נדירים ומיוחדים! סלאוויטא, חסידות, חב"ד, מכתבים ואוסף מרשים של כלי כסף.