מחזור ראש השנה – יום כיפור – ושלש רגלים, "כמנהג פולין פיהם ומעהרין וליטא ורייסין עם פירוש לשון הקודש".

בדפוס הקדוש של רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא בן הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. סלאוויטא, תקפ"ו.

24 ס"מ.

עם הסכמות רבי חיים הכהן רפפורט, רבי אפרים מסדילקאב, ובית הדין באוסטראה. 

חתימה והגהות עתיקות.

ב, ח, יג-מ, לז-סו, סט-רלו דף , ספירת דפים קצת משובשת.

מצב כללי טוב, קרעים קלים בשער, כתמי שימוש, זמן ומים, הדבקות דבק לשני דפים האחרונים. כריכה מאוחרת קצת מנותקת.

Share this lot:

פריט #156

מחזור ר"ה, יו"כ - ושלש רגלים. סלאוויטא, תקפ"ו. נדיר.

מחיר פתיחה: $5,000

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right