ספר לוית חן, כללי דקדוק וכתיב לשון הקודש, מאת רבי עמנואל בנוונטו.

מנטובה, שי"ז. בדפוס מאיר בן אפרים מפדובה ויעקב בן נפתלי הכהן מגאזולו. מהדורה יחידה.

[6], קח, 2 דף. 

שני הדפים האחרונים נוספו רק לטופסים בודדים והם נדירים ביותר! : קינה על שריפת התלמוד באנקונה, בשנת שי"ד, שהמחבר היה עד לה, הפותחת: ערמת כל תלאותי. יגונותי ואנחותי. עיין: אוצר השירה והפיוט, ג, עמ’ 291, מס’ 949.

מצב טוב, חלק מהדפים חתוכים על גבול האותיות, כתמים, הדבק דבק לדף האחרון, כריכה מאוחרת.

Share this lot:

פריט #6

מהדורה יחידה. לוית חן. מנטובה שי"ז. נדיר מאוד. עם הדפים הנדירים.

מחיר פתיחה: $850

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right