ספר יראים, על דיני תרי"ג מצוות, לרבינו אליעזר ממיץ, מבעלי התוספות.

דפוס ראשון,   וויניציה, שכ"ו. דפוס זורזי די קבאלי. 

מהדורה זו נערכה ע"י רבי בנימין ב"ר אברהם ממשפחת הענוים. החיבור המקורי כלל שבעה "עמודים" (פרקים). במהדורה שלפנינו עובד החיבור, בחלוקה חדשה לשנים-עשר "עמודים". 

ו, [ה]-קמו דף. 21 ס"מ.

חתימות עתיקות.

מספרי היסוד החשובים ביותר.

כללית במצב טוב, נקבי עש משוקמים מקצועית, תוספות נייר בפינות, כריכת עור מלא.

Share this lot:

פריט #8

ספר יסוד נדיר. יראים, וויניציה שכ"ו, מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $700

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right