אגרת תנחומים מיוחדת מהרה"ק והנורא רבי אברהם מתתיהו פרידמאן משטפאנעשט אל ש"ב הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב.

שטעפאנעשט, תרפ"ז.

אגרת מיוחדת זה נכתב "יומא דהיללולא מזיקנינו מלאך אלקים קדוש ה"ר אברהם זצ"ל זי"ע שנת תרפ"ז שטעפאנעשט"


הרה"צ רבי אברהם חיים בנו בכורו של הרה"ק מטשארטקוב נפטר ביום כ"ו אלול תרפ"ו. ורבינו שלח מכתב תנחומים זה כעבור כשבועיים ביום היארצייט של זקנו הרה"ק רבי אברהם המלאך שנפטר ביום י"ב תשרי.

למיטב בדיקתינו זה המכתב הראשון עם חתימת יד קודשו שהוצע אי פעם במכירה פומבית!


האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מתתיהו פרידמאן משטעפאנעשט (תר"ז -תרצ"ג) מגדולי ומפורסמי אדמור"י בית רוז'ין, צדיק נשגב ופועל ישועות.

רבינו נולד כבנו יחידו של אביו הרה"ק רבי מנחם נחום משטעפענשט שהיה בנו הרביעי של מרן הרה"ק מרוז'ין זצוקלל"ה, הוא נימול על ברכי זקנו, הסבא קדישא מרוז'ין, ואף הספיק בגיל שלוש ללמוד אצלו א"ב.

בשנת תרכ"ט לאחר הסתלקותו של אביו, בהיותו בן עשרים ושתיים שנה בלבד הוא החל למלא את מקומו בהנהגת החסידות, בתפקיד אותו מילא במשך שישים וארבעה שנה, הוא נחשב לאחד מגדולי האדמורי"ם מרומניה, חסידיו מנו אלפים רבים והשפעתו הייתה אדירה ויצאה אף מחוץ לתחומי קהל חסידיו, אל חצרו באו המונים, יהודים וגויים כאחד שביקשו לזכות לברכות פיהו, ובשמו נקשרו סיפורי מופת רבים ומרעישים, ריפוי חולים, פקידת עקרות ועוד כהנה וכהנה. תפילותיו של רבינו התארכו לכדי שעות ארוכות וזאת ללא שנשמע מפיו הגה.

בין תלמידיו נודע ביותר הרה"ק רבי חיים זיינוויל אברמוביץ' מריבניץ.

נפטר בשנת תרצ"ג ובשנת תשכ"ט הועלה ארונו לארץ ישראל ונטמן בנחלת יצחק. ובעת העלאת ארונו לארץ ישראל, עשרות שנים אחר פטירתו, התקדש שם שמים בכל העולם בהיות גוף הצדיק שלם וצח כביום פטירתו. מקום ציונו הקדוש הפך לאבן שואבת לכל מבקשי ישועה ורפואה מהשי"ת, השופכים על ציונו ומבקשים בייחוד בקשה אחת מתוך הפצרה לתפילת הצדיק אצל בורא כל עולמים. שבעתיים גברה והתחזקה העליה על הציון הקדוש בגבעתיים בעשרים השנים האחרונות.

הרה"ק פאר הדור רבי ישראל פרידמאן, האדמו"ר מטשארטקוב (תרי"ד-תרצ"ד). מגדולי התורה והחסידות המפורסמים, ומהמנהיגים הגדולים של הציבור החרדי בדור שלפני השואה. בן הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב וחתן דודו הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא – בניו הקדושים של רבינו ישראל מריזשין. אמו היתה בתו של הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל. – במלחמת העולם הראשונה חרבה חצרו בטשארטקוב שבגליציא, והוא עבר להתגורר בוויען. גדולי תורה רבים היו בקהל אלפי חסידיו כדוגמת הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, הגאון רבי מאיר אריק והגאון בעל מחזה אברהם מבראדי.

ראה גם לוט הבא.

Share this lot:

פריט #130

קדוש ונורא! מכתב הרה"ק רבי אברהם מתתיהו פרידמן - הרבי הפלאי משטעפינעשט, להרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב. שטעפינעשט תרפ"ז.

מחיר פתיחה: $2,000

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right