סט שלם של ארבעה חלקי הטור, סלאוויטא תקע"ה-תקע"ז. בדפוס הקדוש של הרה"ק רבי משה שפירא.

נדיר ביותר! ולא הופיע מעולם במכירות סט שלם מטור סלאוויטא.

חלק או"ח ח"א: מצב כללי טוב מאוד, נייר ירקרק, שלשה דפים הראשונים משוקמים קלות בשוליים ועם נקבי עש קטנים מאוד בשוליים. בח"ב, השער קצת קצר יותר, בסוף הכרך נקבי עש קלים בעיקר בשוליים. 33.8 ס"מ.

חלק יורה דעה: מצב כללי טוב מאוד, נייר ירקרק, חור קטן משוקם בשער, שלשה דפים הראשונים עם קרעים משוקמים בשוליים. 33.5 ס"מ.

חלק אבן העזר: מצב כללי טוב מאוד, נייר ירקרק, כתמי מים קלים, 34.5 ס"מ.

חלק חושן משפט: מצב כללי טוב,  נייר ירקרק, דפים הראשונים והאחרונים עם נקבי עש בעיקר בשוליים, 31.9 ס"מ.

חתימות עתיקים: הק' אהרן במוהר"ר יוסף זצ"ל משאריגראד.

Share this lot:

פריט #68

לראשונה במכירות, סט שלם טור סלאוויטא, תקע"ה-ז, מצב מצוין, כריכת עור מפוארות!

מחיר פתיחה: $10,000

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right