קרמניצר, יוחנן בן מאיר

חידושים על מס' נזיר. ועל הרמב"ם הל'

נזירות. ועמו אורח מישור מהדורא בתרא, על

דרכי משה יו"ד. ובסופו השמטות מס'

ברלין תפ"ג.

Share this lot:

פריט #37

אורח מישור

מחיר פתיחה: $50

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right