מכירת חבד מיוחדת, תניא דפוס ראשון, מכתבים, חפצים ותמונות מהרבי ומשפחתו, זיטאמיר.

All items offered at our auctions have been described to the best of our ability. Please see terms and conditions before bidding. Once bids are received they cannot be canceled. Please bid responsibly.