אוסף גדול של סלאוויטא וזיטאמיר, חסידות, בעלזא, סאטמאר, חב"ד, גדולי הונגריה, תפילה, כלי כסף מרהיבים, וציורים.

אוסף גדול של סלאוויטא וזיטאמיר, חסידות, בעלזא, סאטמאר, חב"ד, גדולי הונגריה, תפילה, כלי כסף מרהיבים, וציורים.